Зашто је важно да деца уче српски језик

Осим чињенице да је језик симбол националног идентитета, постоје и и други разлози због којих сматрамо да је важно да деца уче српски језик. Ове разлоге навешћемо одговарајући на два питања.

1) Које су предности билингвизма?

Деца која говоре два језика (на пример, један као матерњи и један као језик средине у којој живе) могу се сматрати билингвалном. Постоје многе студије у којима се истичу позитивни утицаји билингвизма на развој мисаоних способности деце (боље памћење, боља концентрација, успешност у решавању различитих проблема, способност да се ради више ствари у исто време, лакше савладавање трећег језика итд.).

На основу једног истраживања, које је обухватило 19 000 британске деце, дошло се до закључка да деца која код куће говоре више од једног језика, у периоду од 3. до 5. године заостају у школи, међутим, након овог периода, она по резултатима у школи превазилазе своје вршњаке који говоре само енглески. Ови резултати сугеришу да би учитељи и влада требало да подстичу родитеље да говоре са децом на свом матерњем језику. 

2) Која је предност знања српског језика?

По својим типолошким одликама српски језик спада у исту групу као латински. Стога деца која говоре српски језик, а у исто време знају и његове граматичке законитости (као што је промена по падежима), много лакше уче латински језик у односу на децу која знају само енглески и/или још један језик из исте групе.

Познато је да се знање више језика веома цени на тржишту рада. Међутим, треба имати на уму и то да знање језика који говори мали број говорника (као што је српски, на пример), понекад може бити траженије него знање неког светског језика.

Проф. др Весна Ломпар
Филолошки факултет у Београду